Γενικά

Μπορείτε γενικά να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τουγραφείου Lime Deco χωρίς να απαιτούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα αποκτώνται μόνο αν μας παράσχετε τα δεδομένα, για παράδειγμα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας.

​Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ασφαλούς και ομαλής επικοινωνίας και ενημέρωσης των χρηστών της δραστηριότητας του γραφείου μας. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους όπως αναφέρεται παραπάνω και διαβιβάζονται μόνο κατά τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε τις πρακτικές, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ιστοσελίδας υπόκειται στις διατάξεις της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας και δη στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Ν. 3471/2006 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», όπως ισχύουν. Ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης, φορητότητας και διαγραφής. Το γραφείο LimeDeco δεν φέρει ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

​​Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επιλέγοντας να κάνει χρήση της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας, ο χρήστης θα κληθεί να παράσχει όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, Πόλη, email και μια περιγραφή του λόγου που επικοινωνεί στο πεδίο «Μήνυμα». Οι πληροφορίες που παρέχονται, εγγράφονται στις βάσεις δεδομένων της Ιστοσελίδας με χρήση αυτοματοποιημένων μέσων.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων και σκοποί τήρησης προσωπικών δεδομένων

Εφόσον έχει δοθεί η συγκατάθεση του χρήστη με την αποστολή των δεδομένων του, η ιστοσελίδα συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. *Για την επικοινωνία με το χρήστη
  2. *Customized online advertising
  3. *To γραφείο Lime Deco δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για 16 έτη για φορολογικούς λόγους σε περίπτωση σύναψης μίσθωσης ή για  άλλο μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της.

Δικαιώματα χρηστών Ιστοσελίδας

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε emails και επιθυμείτε την αφαίρεση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης από την ηλεκτρονική μας λίστα επικοινωνίας, παρακαλούμε στείλτε email στη διεύθυνση info@limedeco.gr χρησιμοποιώντας ως τίτλο «Ακύρωση Email». Μπορείτε να ενημερωθείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται η εταιρεία μας, να τροποποιήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των δεδομένων σας εν γένει ή για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή να ζητήσετε τη διαγραφή αυτών αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση info@limedeco.gr .

Συλλογή ανώνυμων δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας

Εκτός από το συλλογή των δεδομένων από τα μέσα που αναφέρονται ανωτέρω, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Ως επισκέπτης της παρούσας Ιστοσελίδας, θα παραμένετε ανώνυμος. Τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και αναλύουμε χρησιμοποιούνται μόνον για στατιστικούς σκοπούς, ενδεικτικά προκειμένου να βελτιώνουμε διαρκώς την Ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενο της. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα αρχεία μας είναι ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα, οι επί μέρους σελίδες της Ιστοσελίδας στις οποίες περιηγηθήκατε, η διεύθυνση IP σας καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα, ο φυλλομετρητής και η χώρα. ​Η τεχνολογία αυτή δεν προσδιορίζει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και τα ευρήματα της χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
 

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και το γραφείο Lime Deco λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Η ιδιοκτήτρια του γραφείου LimeDeco, κα Μαρία Χατζησταύρου, αποτελεί τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας και η εταιρεία WordPress, υποστηρίζει τεχνικά την Ιστοσελίδα.

– Τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας για το newsletter θα τηρούνται στη βάση δεδομένων μας και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούςεπικοιωνίας με το χρήστη.

– Η Ιστοσελίδα ενημερώνει τον χρήστη ότι τυχόν μεταβίβαση ή κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, η Ιστοσελίδα μπορεί να μοιραστεί, να μεταφέρει ή να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων του και στις καταχωρίσεις του διακομιστή του, αν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, τη δικαιοσύνη ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης, την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του χρήστη, την προστασία και την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των δεδομένων ή της Ιστοσελίδας.
 

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων και ανακατευθύνσεων (linkshyperlinksbanners) σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται η διαχείριση του Lime Deco ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στην παρούσα Ιστοσελίδα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 

Ειδοποίηση σχετικά με πιθανή τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων της Ιστοσελίδας μας και της προσθήκης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών, δύναται να τροποποιηθεί η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για οποιαδήποτε τροποποίηση θα ειδοποιείται ο χρήστης και η αρμόδια αρχή, όπου αυτό απαιτείται από το νόμο.
 

Επικοινωνία

Η Ιστοσελίδα καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με όρο της παρούσας Πολιτικής ή με οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση info@limedeco.gr